Забезпечує її адаптивність до різноманітних застосувань у
НазваниеЗабезпечує її адаптивність до різноманітних застосувань у
страница14/30
Дата публикации19.06.2013
Размер4.41 Mb.
ТипДокументы
www.zadocs.ru > Астрономия > Документы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   30
^

2.2.5 CD-r технологіяОсновна мета більшості розробників оптичних дисків – створення продукту, який поєднував би в собі всі переваги оптичних носіїв (великий час життя, надійність зберігання інформації, велика щільність носія) з гнучкістю, швидкістю і простотою використання звичайних магнітних дисків. Крім того носій повинен бути стираний і перезаписуваний. Ці вимоги змогли бути здійснені за допомогою двох технологій.
^

Фарбувальний полімерПершим і прикладом даної технології, що здобув найбільшу популярність, є система THOR фірми Tandy. Як і вся решта зроблених за цією технологією систем THOR ґрунтується на напівпрозорих дисках з підфарбованим внутрішнім шаром, який обезбарвлюється від нагріву лазером. Міняється відбивна здатність диска. Другий лазер розгладжує робочу поверхню диска, ефективно стираючи раніше записані дані.

^

Зміна фазиУ оптичних системах, що використовують зміну фази, стан активного шару для збереження нулів і одиниць цифрового коду змінюється від кристалічного до аморфного і назад. Матеріал, що використовується для запису, може бути у вигляді правильно впорядкованої кристалічної решітки або у вигляді хаотично розташованих молекул. Так, після нагріву лазером, хоча хімічний склад носія не змінився, його відбивна здатність міняється. В результаті носій виявляється таким, що як би складається з світлих і темних плямочок, які можуть використовуватися для кодування інформації.

Ці зміни стану ефективніші за аналогічні зміни носія в WORM-пристроях. Декілька комерційних продуктів використовують цю технологію для отримання пристроїв подвійного призначення: один дисковод працює і з WORM-дисками і з CD-r дисками. Прикладом є продукт Hewlett Packard CDWriterPlus 7200i.
2. Форматування дискет.
^

3.1. Форматирование дискет


Форматирование является одной из самых важных и часто выполняемых с гибкими дисками операций. Обычно для форматирования используют команду FORMAT операционной системы MS-DOS. Команда FORMAT позволяет форматировать как гибкие, так и жесткие магнитные диски. В этом разделе мы рассмотрим использование команды FORMAT для форматирования гибких дисков.

При форматировании гибких дисков FORMAT выполняет разметку дорожек на диске, и формирует системные области - загрузочный сектор, таблицу размещения файлов и корневой каталог. Команда FORMAT позволяет создавать системные (загрузочные) дискеты. Системная дискета содержит основные файлы операционной системы MS-DOS - IO.SYS, MSDOS.SYS и COMMAND.COM. Вы можете загрузить с такой дискеты MS-DOS, если поместите ее в дисковод A: и перезагрузите компьютер.

Вы будете выполнять форматирование в следующих случаях.

  • Некоторые фирмы поставляют дискеты неформатированными. Чтобы воспользоваться ими необходимо выполнить операцию форматирования

  • Если при обращении к дискете происходит ошибка ввода/вывода и дискета не считывается, следует отформатировать ее. Такая операция уничтожит всю информацию на дискете, но ошибки ввода/вывода могут исчезнуть

  • Если вам надо освободить дискету, на которой находится много файлов, быстрее будет отформатировать ее целиком, чем удалять файлы

  • Для создания системной дискеты, с которой можно загрузить операционную систему MS-DOS

Команда FORMAT позволяет отформатировать гибкие диски только стандартным образом. При этом емкость отформатированных дискет зависит от типа дискет и типа дисковода. Более подробную информацию можно получить в разделе "Накопители на гибких магнитных дисках".

  • Процедура форматирования удаляет с дискеты все файлы, записанные на ней ранее. В некоторых случаях вы можете восстановить их при помощи команды MS-DOS UNFORMAT.

Формат команды FORMAT представлен ниже:

FORMAT drive: [/V[:label]] [/Q] [/U] [/F:size] [/B | /S]

или

FORMAT drive: [/V[:label]] [/Q] [/U] [/1] [/4] [/B | /S]

или

FORMAT drive: [/Q] [/U] [/1] [/4] [/8] [/B | /S]

или

FORMAT drive: [/V[:label]] [/Q] [/U] [/T:tracks /N:sectors]

[/B | /S]

Назначение параметров команды FORMAT раскрывается в следующей таблице:

Параметр

Назначение

drive:

Имя дисковода, который будет форматировать дискету

/V[:label]

Метка, записываемая на дискету

/Q

Быстрый режим форматирования

/U

Выполняет форматирование без сохранения информации для восстановления. После форматирования в этом режиме информация, ранее записанная на дискете, не подлежит восстановлению

/F:size

Определяет емкость, на которую форматируется дискета. Данный параметр может быть равен одной из следующих констант:
Константа Емкость дискеты
160 160 Кбайт
180 180 Кбайт
320 320 Кбайт
360 360 Кбайт
720 720 Кбайт
1.2 1,2 Мбайт
1.44 1,44 Мбайт
2.88 2,88 Мбайт

/B

Резервирует место на дискете для размещения системных файлов MS-DOS. Сами системные файлы на дискету не записываются

/S

После форматирования дискеты на нее переносятся системные файлы (IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM). Дискета при этом становится загрузочной или, другими словами, системной. С помощью такой дискеты вы можете загрузить на компьютере MS-DOS

/1

Выполнить форматирование только одной стороны дискеты

/4

Форматировать гибкие диски размером 5,25" с двойной плотностью записи (360 Кбайт) в дисководе с высокой плотностью записи

/8

Расположить на каждой дорожке дискеты восемь секторов.

/T:tracks

Задает количество дорожек, расположенных на одной стороне дискеты

/N:sectors

Определяет количество секторов, размещаемых на дорожках дискеты

Приведем примеры использования команды FORMAT. Следующая команда форматирует дискету размера 5,25", высокой плотности в дисководе A:. После форматирования емкость дискеты будет составлять 1,2 Мбайт. Заметим, что дисковод должен поддерживать формат с высокой плотностью записи.

^ FORMAT A: /F:1.2

После запуска данной команды на экране дисплея появится предложение вставить дискету в дисковод A: и нажать на клавишу :

Insert new diskette for drive A:

and press ENTER when ready...

Когда вы нажмете на клавишу , происходит проверка текущего формата дискеты и сохранение данных о расположении файлов на дискете. Эти данные могут понадобиться, если впоследствии вы будете проводить операцию восстановления файлов, удаленных при форматировании.

Checking existing disk format.

Saving UNFORMAT information.

Затем начинается процесс форматирования. При этом на экране в процентах отображается объем выполненной работы:

Verifying 1.2M

6 percent completed.

После завершения форматирования, если не задан параметр /V, запрашивается метка. Метка должна быть не длиннее 11 символов. Если вы не желаете задавать метку просто нажмите клавишу .

Volume label (11 characters, ENTER for none)? sample

Метку, записную на дискету в процессе форматирования, вы можете просмотреть при помощи команды VOL операционной системы MS-DOS.

VOL A:

После окончания процесса форматирования на экране отображается различная статистика: общая емкость дискеты в байтах, количество байт в плохих секторах, не подлежащих использованию, емкость доступного для MS-DOS сводного пространства, размер сектора в байтах, число свободных секторов и серийный номер дискеты:

1213952 bytes total disk space

512 bytes in bad sectors

1213440 bytes available on disk
512 bytes in each allocation unit.

2370 allocation units available on disk.
Volume Serial Number is 0F65-1DCD

После отображения статистики вы можете либо завершить работу программы FORMAT, нажав клавишу , либо начать форматирование новой дискеты, нажав клавишу :

Format another (Y/N)?N

Если ваш дисковод 5.25" поддерживает формат с высокой плотностью записи, а дискета имеет двойную плотность, то вы можете отформатировать ее стандартным образом только на 360 Кбайт. Ниже представлены две команды, которые вы можете использовать для форматирования таких дискет:

^ FORMAT A: /4

или

FORMAT A: /F:360

Как и в предыдущем примере, после запуска одной из приведенных выше команд на выполнение, пользователю предлагают вставить в дисковод дискету и нажать клавишу . Затем происходит форматирование дискеты и отображается статистическая информация:

Insert new diskette for drive A:

and press ENTER when ready...
Checking existing disk format.

Saving UNFORMAT information.

Verifying 360K

Format complete.
Volume label (11 characters, ENTER for none)?sample
362496 bytes total disk space

362496 bytes available on disk
1024 bytes in each allocation unit.

354 allocation units available on disk.
Volume Serial Number is 3B26-17FA
Format another (Y/N)?N

Если у вас установлен дисковод, размера 3.5", поддерживающий формат с высокой плотностью, то следующая команда форматирует дискету на емкость 1,44 Мбайт и записывает на нее метку "sample":

FORMAT В: /V:sample

После запуска данной команды происходит короткий диалог между пользователем и программой, описанный ранее. Так как при помощи параметра /V:sample мы задали метку дискеты, она не запрашивается.

Білет №16

  1. Файлова система FAT 16, FAT 32, NTFS.

Жесткий диск— основное устройство хранения данных. Он может иметь различную структуру хранения файлов и каталогов, которая обеспечивает непосредственное расположе­ние данных на диске. Файловая система чаще всего интегрирована в операционную, а неко­торые операционные системы поддерживают несколько файловых систем.

Большинство существующих на сегодняшний день файловых систем построены на основе таблицы размещения файлов (File Allocation Table FAT), которая содержит дорожки дан­ных в каждом кластере на диске. Существует несколько типов файловой системы FAT — FAT 12, FAT 16 и FAT 32. Они отличаются количеством цифр, используемых в таблице раз­мещения файлов. Другими словами, в FAT 32 используется 32-разрядное число для хранения дорожки данных в каждом кластере, в FAT 16 — 16-разрядное число и т.д. В настоящее вре­мя существуют следующие типы FAT:

FAT 12, используемая в разделах емкостью не более 16 Мбайт (например, дискета);

FAT 16, используемая в разделах емкостью от 16 Мбайт до 2 Гбайт; операционные системы Windows NT, Windows 2000 и Windows XP поддерживают разделы FAT 16 емкостью до 4 Гбайт;

FAT 32, используемая (необязательно) в разделах емкостью от 512 Мбайт до 2 Тбайт.

Файловые системы FAT 12 и FAT 16 изначально применяются в DOS и Windows и под­держиваются практически всеми известными на сегодняшний день операционными система­ми. Большинство персональных компьютеров поставляется с жесткими дисками, на которых установлена одна из файловых систем FAT.

Файловая система FAT 32 поддерживается операционной системой Windows 95B и более поздними версиями, а также Windows 2000, которая также поддерживает файловую систему NTFS. Некоторые операционные системы имеют собственную файловую систему. Например, Windows NT и Windows 2000 поддерживают файловую систему NT File System (NTFS); OS/2 поставляется с собственной файловой системой High Performance File System (HPFS).

В этой главе речь идет о файловой системе FAT, а также рассматриваются возможности новой системы FAT 32 и NTFS.

Для обеспечения пользовательским приложениям доступа к файлам независимо от типа используемого диска в операционной системе предусмотрено несколько структур. Эти струк­туры поддерживаются системами Windows 9х, Windows NT и Windows 2000 и представлены ниже в порядке расположения на диске:

■ загрузочные секторы главного и дополнительного разделов;

■ загрузочный сектор логического диска;

■ таблицы размещения файлов (FAT);

■ корневой каталог;

■ область данных;

■ цилиндр для выполнения диагностических операций чтения/записи.

В отличие от жесткого диска, на дискетах нет загрузочных секторов главного и дополни­тельного разделов и диагностического цилиндра. Эти структуры создаются программой Fdisk, которая не применяется для дискет, так как они не могут быть разбиты на разделы. На рис. 25.1 представлено взаимоотношение этих структур на диске Western Digital Caviar AC 12100 размером 2 111 Мбайт.

Каждая дисковая область применяется для конкретной цели. Повреждение одной из пере­численных областей обычно приводит к ограничению доступа к другим областям, вызывая

сбои в работе. Например, операционная система не сможет получить доступ к диску, если по­вреждена главная загрузочная запись. Таким образом, понимание логики работы каждой структуры и их взаимодействия оказывает значительную помощь в устранении неполадок.

^ Основные и дополнительные разделы FAT

Количество разделов на всех жестких дисках в системе может достигать 24. Это означает, что в компьютере может быть установлено либо 24 отдельных накопителя, в каждом из кото­рых имеется по одному разделу, либо один жесткий диск с 24 разделами, либо несколько на­копителей с разным количеством разделов, но при условии, что общее их количество не больше 24. Если общее количество разделов превысит эту цифру, DOS просто проигнорирует их, хотя другие операционные системы могут работать и с большим количеством томов. Та­кое ограничение DOS связано с тем, что в латинском алфавите от C до Z всего 24 буквы.

В начале каждого раздела DOS содержится загрузочный сектор логического диска. Разбивая диск на разделы, необходимо создать активный (или загрузочный) раздел. Программа, содер­жащаяся в самом первом секторе на жестком диске, определяет, какой раздел активен, и переда­ет управление его загрузочному сектору. Вы также можете создать дополнительный раздел дис­ка для Novell NetWare, NTFS (Windows NT), HPFS (OS/2), AIX (UNIX), XENIX или другой фай­ловой системы, используя системный диск с соответствующей программой разделения диска.

Разделы, используемые этими операционными системами, недоступны при работе в DOS. Все дело в различиях между файловыми структурами. DOS использует структуру FAT, кото­рая также поддерживается OS/2, Windows NT и некоторыми другими операционными систе­мами. В то же время в OS/2 обычно вместо FAT применяется файловая система HPFS (High Performance File System), а Windows NT пользуется собственной файловой системой — NTFS (NT File System) и т.д.

В табл. 25.1 приведен формат таблицы разделов, которая хранится в секторе главной за­грузочной записи.

В табл. 25.2 приведены стандартные, а в табл. 25.3 — нестандартные значения байта идентификации системы.

При восстановлении поврежденного диска приведенные в табл. 25.2 и 25.3 значения мож­но ввести с помощью программы Diskedit из пакета Norton Utilities.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   30

Похожие:

Забезпечує її адаптивність до різноманітних застосувань у iconЗакон україни
Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
www.zadocs.ru
Главная страница

Разработка сайта — Веб студия Адаманов